باید برای جامعه ای که وکلایش مظلوم باشند، نگران شد!

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

سابقه و قدمت نهاد وکالت در ایران به طور رسمی با صدور اجازه وکالت از سوی وزارت عدلیه به سال 1315 باز می گردد که با تلاش حقوق دانان و وکلای آن دوران برای دفاع مستقل، در سال 1333 با روشن بینی زنده یاد دکتر مصدق، لایحه قانون استقلال کانون های وکلا در روزگار حاکمیت استبداد ستم شاهی به تصویب رسید !

از آن زمان کانون وکلا مرجع و ملجأ دادخواهان از جور شد. دفاع از متهمین سیاسی در بیدادگاههای نظامی آن دوران و شرکت فعالانه وکلا در جنبش انقلاب اسلامی مردمی سال 57 و نیز تحصن خانواده های همافران محکوم به اعدام (به اتهام پیوستن به جنبش مردمی) در کانون وکلای مرکز به منظور دادخواهی و همچنین استمداد شهروندان همدانی از وکلای کانون مرکز در اوج مبارزات مردمی جهت بررسی جنایت مأموران شهربانی همدان نسبت به دو تن از دختران دبیرستان پروین اعتصامی همدان و پاسخ مثبت وکلا در عزیمت به همدان و بررسی این فاجعه و اعلام گزارش شجاعانه به ملت ایران و شهروندان همدانی از جمله صدها خاطره تاریخی است که حکایت از اعتماد عمومی مردم دادخواه نسبت به وکلای مدافع در هنگامه داد، دارد .حال امروز پس از گذشت 60 سال از استقلال کانون و 35سال از پیروزی انقلاب، به راستی جایگاه جامعه وکلای مدافع در کجای عرصه اجتماعی و قضایی است؟


آیا هنوز هم ملجاء مردم دادخواه است؟ بی شک تهدیدات بیرونی علیه این جامعه از سوی نهادهای قضایی و قانون گذاری، این عرصه و رسالت را در طول این سالها برای وکلا محدود ساخته است.این تهدیدات از نظر سابقه تاریخی با بی مهری های پس از پیروزی انقلاب نسبت به وکلا و کانون وکلا و تعطیلی طولانی مدت کانون آغاز شد و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ادامه یافت. سپس با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مخالفت ها و بی مهری توسعه یافت.


آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و تدوین آئین نامه (تعلیق شده) اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و طرح ادغام از جمله اقدامات دیگر، وکیل ستیزی نهادهای یاد شده در این سال ها بود و اینک در ادامه این اقدامات، لایحه جامع وکالت (که در آستانه ارسال به مجلس شورای اسلامی است) به عنوان تهدید دیگری برای جامعه وکلا تدارک دیده شده است!

اقدامات وکیل ستیزی 35 ساله، توأم با فرهنگ سازی رسانه ملی، جامعه وکلای مدافع را به انفعال، ضعف و مظلومیت در عرصه های قضایی، اجتماعی و صنفی کشانده است؛ به طوری که امروز چالش اصلی وکلای مدافع دغدغه حرفه ای آنان شده است.

در ادامه بی مهری ها، اخیراً نیز شاهد حرکت کینه توزانه دیگری علیه جامعه وکلا شدیم و آن اعمال سانسور خبری در سالروز وکیل مدافع بود.در مظلومیت وکلای مدافع همین بس که خبر ملاقات اعضای هیئت مدیره کانون های سراسر کشور به عنوان نمایندگان جامعه وکلا با همراهی جمعی از وکلا با رئیس جمهور محترم، از سوی رسانه ملی مورد سانسور خبری قرار گرفت. هر چند این سانسور در دنیای پیشرفته ارتباطات امروزی ناکام ماند، اما باید برای جامعه ای که وکلایش مظلوم باشند نگران شد!


شهناز سجادی - اسفند 1392