از اجتماع گروهی از اشخاص در یک شغل مشترک، صنف خاصی تشکیل میشود. مثل صنف کفاشان، پزشکان، وکلا، معلمین و غیره. در نگاه عامیانه برخورد شخصی هرکس را به حساب صنف وی می گذارند. این نگاه دقیقاً مصداق حکایت آن سیاحی است که می گویند وارد شهری می شود و نشانی مورد نظر خود را از فردی از اهالی آن شهر جویا می شود که دارای لکنت زبان بوده و در برخورد بعدی با فرد دیگری از اهالی همان شهر متوجه می شود که او نیز دچار لکنت زبان است.

در مبحث طلاق و شرایط آن باید برای حق طلاق زوج و زوجه قائل به تفکیک شد. زیرا برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدنی می تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایرحقوق مالی مطلقه نماید، اما زوجه صرفاً تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعائی، می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید.

انتخابات هیات مدیره کانون وکلا، بهانه و فرصتی است برای گفتمان دغدغه ها، نقدها و طرح ایده ها، گلایه ها و توقعات وکلای عضو کانون و نیز نامزدها که در این ایام به طرق مختلف مطرح می شود. این فرصت از این جهت مغتنم شمرده می شود که مجمع وکلای اعضاء کانون بغیر از شرکت در انتخابات هیئت مدیره، در تشکیلات و اداره کانون فاقد جایگاه عملی بوده و خرد جمعی مجموع وکلا در راهبری کانون نقش چندانی ندارد.

اولین قانونی که در راستای تامین اجتماعی وکلای دادگستری تصویب گردید مربوط به سال 1350 و تحت عنوان قانون تشکیل صندوق تعاون وکلای دادگستری با 7 ماده بوده است. در سال 1355 در این رابطه قانون جامع تری تحت عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری در 18 ماده تصویب گردید.

دو حادثه تاسف بار آتش سوزی مدرسه ابتدایی انقلاب اسلامی مدرسه شین آوی شهرستان پیرانشهر و بعد از چند روز حادثه دلخراش مدرسه ساندی هوک شهر نیو تاون ایالت کانتیکت آمریکا از این نظر که برای کودکان معصوم اتفاق افتاد و باعث تاثر هر انسانی گردید و از نظر زمانی هم نزدیک به هم بود، در سراسر جهان نظر ها را به خود جلب نمود و باعث تاثر و تاسف شد، به همین دلیل تعقیب تقریباً هم زمانی موضوعات مربوط به آن، انسان را بی اختیار متوجه وجوه تشابه و تفاوت این دو حادثه می نماید. از نظر تشابه اینکه هر دو موضوع به لحاظ تکراری بودن حوادثی از این نوع قابل پیشگیری و یا حداقل با کمترین قربانی بود.

با روند پیشرفت جوامع بشری و ارتقای سطح آگاهی ملت ها و طی نمودن راه پر فراز و نشیب انقلابات و اصلاحات سیاسی در گذشته، بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی امروزه در جوامع تثبیت و نهادینه گردیده است و بقای آنها امری عادی و حل شده است.

صفحه2 از2