برنامه به توان چهار - حقوق خانوادگی و اجتماعی زن

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

عنوان :     به توان چهار
موضوع :     حقوق خانوادگی و اجتماعی زن
زمان پخش : ٠۴ دی ۱٣۹۲  16:45
مدت :     ۵٨ دقیقه
مجری : فائزه نعمتی    
کارشناسان :شهناز سجادی، فائزه عظیم زاده اردبیلی

رسانه